Jakie są przyczyny pogorszenia wzroku w ciąży?

Jakie są przyczyny pogorszenia wzroku w ciąży?

Zdarza się, że na problemy ze wzrokiem skarżą się kobiety, u których przed zajściem w ciążę nie stwierdzono wad wzroku. Również u osób, u których przed ciążą zdiagnozowano problemy ze wzrokiem, mogą się one pogłębić. Nie jest to regułą. Ciąża nie zawsze oznacza pogorszenie wzroku. Jakie są przyczyny problemów ze wzrokiem w ciąży?

Pogorszenie wzroku w ciąży – przyczyny

Osoby ciężarne często zgłaszają pogorszenie się wzroku. Jedną z głównych przyczyn tych objawów jest działanie hormonów ciążowych, które wykazują negatywny wpływ na narząd wzroku. Estrogen, którego poziom wyraźnie zmienia się podczas ciąży, powoduje zatrzymanie wody w tkankach zbudowanych z kolagenu. Ubocznym skutkiem tego jest zatrzymanie wody w błonach budujących gałkę oczną, w tym w rogówce, co może istotnie zakłócić odbiór bodźców świetlnych. Zbyt duża ilość wody w rogówce może zaburzyć proces akomodacji oka i refrakcję, czego skutkiem będzie astygmatyzm i krótkowzroczność ciążowa. 

Astygamtyzmu wpływa na postrzeganie kształtów, zniekształca linie i zarysy przedmiotów, powoduje rozmycie obrazu. Krótkowzroczność wywołana jest nieprawidłowym miejscem załamywania się promieni świetlnych docierających do oka. Załamanie następuje przed siatkówka, a nie na niej, czego skutkiem jest problem z dostrzeganiem przedmiotów położonych w większej odległości. Astygamtyzmu i miopia ciążowe zwykle ustępują niedługo po rozwiązaniu. 

U kobiet, u których wadę wzroku zdiagnozowano przed ciążą, może nastąpić nie tylko pogorszenie się tej wady, ale również mogą pojawić się nowe problemy ze wzrokiem. Czasami zdarza się, że konieczna jest zmiana terapii, gdyż większość leków, np  na jaskrę nie może być stosowana w trakcie ciąży. 

U osób ciężarnych może wystąpić także tzw. suchość oka, gdyż zmniejsza się wydzielanie łez. Również tzw. mroczki i tzw. kurza ślepota często są diagnozowane u kobiet w ciąży.

Cukrzyca a pogorszenie wzroku w ciąży 

Osoby, u których zdiagnozowano cukrzycę, zarówno przed ciążą, jak i tzw. cukrzycę ciążową, powinny szczególnie uważnie monitorować stan swojego wzroku. Nierozpoznana lub nieleczona cukrzyca może skutkować poważnym zwyrodnieniem siatkówki. Cukrzyca jest główną przyczyną nabytej ślepoty wśród osób młodych. Retinopatia cukrzycowa wynika z patologicznych zmian naczyniowych w siatkówce, będących wynikiem przewlekłego niedokrwienia. 

Kolejnym stanem, który jest szczególnie groźny dla narządu wzroku kobiet w ciąży, są choroby nerek. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej skutkują zmianami ciśnienia tętniczego. Efektem tego mogą być poważne zaburzenia widzenia u kobiet ciężarnych.

Pogorszenie wzroku w ciąży a wskazania do cesarskie cięcia 

Postęp w diagnostyce i leczeniu znacznie zmodyfikował zakres wskazań do cięcia cesarskiego z przyczyn okulistycznych. Najczęstszym przeciwwskazaniem do porodu naturalnego jest krótkowzroczność. W czasie ciąży u osób z miopią powinno zostać wykonane badanie  w pierwszym trymestrze i w 30 tygodniu ciąży, w celu oceny zmian zwyrodnieniowych. Wskazaniem do przeprowadzenie cesarskiego cięcia może być także: retinopatia cukrzycowa, jaskra, choroby rogówki oraz stany po urazach i operacjach okulistycznych. Decyzję o przebiegu porodu i ewentualnym cesarskiemu cięciu powinien podejmować lekarz ginekolog-położnik wraz z lekarzem okulistą.