Jakie badania krwi ciąży są niezbędne?

Jakie badania krwi ciąży są niezbędne?

Regularna diagnostyka w trakcie ciąży jest podstawą zdrowia kobiety i płodu. Jakie badania należy wykonywać, dlaczego są one tak istotne i czy istnieje kalendarz badań krwi w ciąży?

Jakie badania krwi w ciąży – morfologia 

Czy wykonanie morfologii podczas ciąży jest konieczne? Jeśli tak, to na co należy zwrócić uwagę interpretując wyniki? Czy wyniki morfologii różnią się w poszczególnych trymestrach? Na te ważkie pytania powinien odpowiadać lekarz prowadzący ciążę, ale istotne jest także, aby każda kobieta w ciąży znała kalendarz badań, tych obowiązkowych i tych fakultatywnych. 

Celem morfologii jest m.in. diagnoza najczęstszych zaburzeń hematologicznych w ciąży, a mianowicie anemi i małopłytkowości oraz ocena ogólnego stanu zdrowia pacjentki. Podczas prawidłowego przebiegu ciąży zaleca się pięciokrotne wykonywanie morfologii krwi.

Wyniki badania morfologii krwi w ciąży 

W czasie trwania ciąży niektóre parametry krwi ulegają zmianie. Nie zawsze jest to powodem do niepokoju, a interpretację wyników musi wykonać lekarz. 

Badanie krwi w ciąży – leukocyty 

Leukocyty, czyli białe ciałka krwi (WBC) są częścią układu immunologicznego. Normalne wartości dla tego parametru wahają się od 4 do 19 tys. na ml dla osób niebędących w ciąży. Niższa wartość może wskazywać na leukopenię, będąca wynikiem m.in.: infekcji, nieprawidłowej diety, wyniszczenia organizmu. Wyższa wartość oznacza leukocytozę, świadczącą o m.in.: przebiegającym stanie zaplamnym, stresie lub wysiłku fizycznym. 

Leukocytoza jest charakterystyczna dla kobiet w ciąży, określa się ją mianem fizjologicznej leukocytozy, gdyż im bliżej rozwiązania, tym liczba białych ciałek krwi jest wyższa. Przed porodem może wynosić nawet 16 tys. na ml i nadal będzie plasować się w normie.

Badanie krwi w ciąży – erytrocyty

Wartości typowe  erytrocytów dla ogólnej populacji, ulegają zmianie podczas ciąży. Jest to spowodowane fizjologicznymi zmianami, m.in. wahaniami ciśnienia tętniczego krwi. 

Ilość czerwonych ciałek krwi (RBC) dla kobiet w ciąży to 3,5 do 4,5 mln na ml. Podczas, gdy dla kobiet niebędących w ciąży to 4,2 do 5,4 mln na ml. Podobnie zmianie może ulec ilość hemoglobiny (Hb). Norma dla kobiet nieciężarnych wynosi 12g/dl do 16 g/dl, i, choć niewielki spadek nie powinien budzić niepokoju, to niedokrwistości powinna być leczona suplementacją żelaza. 

Badanie krwi w ciąży – trombocyty 

Trombocyty (PLT) to komórki biorące udział w procesie krzepnięcia krwi. Norma dla osób dorosłych wynosi od 125 do 409 tys na mikrolitr. Dla kobiet ciężarnych charakterystyczna jest niewielka małopłytkowość, mogącą pojawić się w III trymestrze.

Kalendarz badań krwi w ciąży 

Oprócz zalecanej morfologii, podczas ciąży, warto wykonać dodatkowe badania krwi:

  • I trymestr: ustalenie grupy i RH krwi, obecność przeciwciał anty-Rh, stężenie cukru we krwi, obecność wirusów, wirusowe zapalenie wątroby, toksoplazmoza i hormon TSH,
  • II trymestr: oznaczenie cukru we krwi w celu wykluczenia cukrzycy ciążowej, przeciwciała anty-Rh, toskoplazmoza, 
  • III trymestr: antygen HBs, przeciwciała anty-HIV, anty-HCV.