Jak starać się o odszkodowanie po wypadku

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku

Gdy ulegniemy wypadkowi w pierwszej kolejności powinniśmy zająć się ratowaniem zdrowia. Często nie mamy też siły w tym momencie walczyć o pieniądze z należnego ubezpieczenia. A nawet gdy zgłosimy swoją szkodę, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile tak naprawdę się nam należy. Odszkodowanie po wypadku należy nam się z ubezpieczenia ale równie dobrze możemy zażądać zadośćuczynienie od sprawcy, które będzie pobierane też z tytułu OC.

Pieniądze te powinny zrekompensować wszystkie szkody, jakie pojawiły się w związku z zaistniałą sytuacją, np. koszty finansowe, cierpienie fizyczne. Należy się zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, lekami, wizytami u lekarza, a nawet wydatków poniesionych na transport do specjalisty. Można także uwzględnić, jeżeli sytuacja tego wymagała większe wydatki na specjalistyczne jedzenie, przystosowanie mieszkania do swoich potrzeb, ponieważ w poprzednim stanie nie dało by już można swobodnie funkcjonować w nim. Oczywiste jest to, że można domagać się zwrotu utraconych zarobków, które uzyskałoby się, gdyby szkoda nie zaszła. Jeżeli straciło się nawet całkowitą lub częściową zdolność do pracy to wtedy istnieje możliwość ubiegania się o rentę z OC sprawcy.

Aby dochodzić swoich praw przede wszystkim trzeba wskazać winnych

Sprawa jest bardzo prosta jeżeli na miejscu wypadku była policja i ustaliła dane sprawcy albo posiada się jego oświadczenie. Należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy i domagać się odszkodowania z jego polisy. Jeżeli zaś do urazu doszło na nie odśnieżonym chodniku lub na schodkach do sklepu, za szkodę odpowiada ten kto zarządza danym terenem. Jedyną rzeczą o którą trzeba zadbać to dowiedzieć się komu podlega ten teren, gdzie doszło do zaniedbania. Jeżeli sprawca nie jest znany lub nie miał ubezpieczenia OC, to odszkodowanie po wypadku wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wtedy wniosek zgłasza się do dowolnego ubezpieczyciela, wskazując na tą przesłankę.

Kolejną istotną rzeczą jest zgromadzenie dowodów dla ubezpieczyciela aby wskazać jakie straty i nakłady się poniosło. Powinno się zbierać całą dokumentację lekarską (wyniki badań, zaświadczenia, zwolnienie lekarskie, kartę leczenia szpitalnego), rachunki za leki, prywatne wizyty, zabiegi rehabilitacyjne, sprzęt medyczny. Ważne w sprawie są zeznania świadków, oświadczenia osób, które udzielały pomocy, notatki policyjne. Przyda się to ze względu na to, że istnieje konieczność udowodnienia, że do urazu doszło w wyniku nieszczęsnego wypadku z którego tytułu ubiegamy się o odszkodowanie.

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku

Czas w jakim prawo przewiduje dochodzenia swoich należności to 3 lata od momentu zaistnienia szkody, albo 20 lat jeżeli ucierpiało się w wyniku wypadku, który był przestępstwem i powrót do zdrowia zajęło więcej niż 7 dni (sprawca musi być wtedy sądownie uznany za winnego). Natomiast gdy chcemy ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w którym zginął ktoś bliski, to również mamy na to 20 lat. Okres ten może w każdym z tych przypadków ulec wydłużeniu, jeżeli podejmowało się jakieś kroki, by uzyskać odszkodowanie, natomiast spotkało się z odmową ubezpieczyciela,. Wtedy czas zaczynamy liczyć w każdorazowo od momentu podjęcia ostatniej próby wyegzekwowania zadośćuczynienia.