Doradztwo dla pacjentów onkologicznych

Doradztwo dla pacjentów onkologicznych

Psychologia w sensie ogólnym odnosi się do procesów i wzorców aktywności umysłowej. Onkopsychologia to nowa dziedzina nauki, która powstała w latach 70. na styku onkologii, psychologii i socjologii. Jednym z jej założycieli jest amerykański psychiatra Jimmy Holland. W Polsce rak jako przyczyna śmierci zajmuje drugie miejsce, a na pierwszym miejscu są choroby układu krążenia. Ale wokół raka panuje złowroga aura: ludzie są przekonani, że rak to wyrok śmierci.

Może to wynikać z faktu, że wiele osób z różnych powodów nie udaje się na czas do lekarza. Prowadzi to do późnej diagnozy, co z kolei prowadzi do zwiększonej śmiertelności z powodu raka w Rosji. Podobna sytuacja ma miejsce w Indiach, Chinach i innych krajach rozwijających się.

Psychoonkolog zajmuje się badaniem różnych czynników psychologicznych, które wpływają na osoby, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową. Chorzy na raka mają inne spojrzenie na życie, które jest obarczone niepokojem i lękiem o przyszłość. Ważną rolę odgrywają stereotypy i błędne wyobrażenia, a także stosunek krewnych, przyjaciół i współpracowników do sytuacji.

Już w II wieku naszej ery rzymski lekarz Galen zauważył, że ludzie pogodni są mniej narażeni na zachorowanie na raka niż ludzie, którzy często są w stanie przygnębienia. A po Galenie wielu lekarzy wiązało główną przyczynę raka z trudami życia, nieprzyjemnościami i smutkiem.

Konsultacja psychoonkologa

Każda osoba w pewnych momentach życia staje przed trudnym wyborem, przeżywa osobiste tragedie i inne trudności. Wykwalifikowany specjalista jest w stanie pomóc podjąć właściwą decyzję, uwierzyć w siebie. Indywidualne poradnictwo psychologa jest formą pomocy psychologicznej osobie znajdującej się w trudnej sytuacji.

Dobry specjalista, pracując z klientem, indywidualnie dobiera narzędzia i techniki. Pomaga to osobie lepiej zrozumieć siebie i rozwiązać swoje problemy. Po sesjach klient może zastosować otrzymane rady w praktyce, aby zapanować nad sobą, podejmować trzeźwe decyzje i rozwijać się jako osoba. Doświadczony psycholog może pomóc osobie poradzić sobie z:

  • problemy związane z samooceną;
  • konflikty z ludźmi wokół;
  • problemy w życiu osobistym, trudności w komunikacji z płcią przeciwną;
  • współzależność;
  • kryzysy życiowe;
  • samotność;
  • trudności w komunikowaniu się z innymi.

Indywidualne doradztwo dla pacjentów onkologicznych

Szukaj głównych problemów, obaw. Na pierwszym etapie pracy z klientem psychoonkolog robi wszystko, aby wzbudzić w sobie zaufanie, uważnie słucha, obserwuje zachowanie pacjenta. Na tej podstawie wybiera najbardziej efektywne sposoby dalszej pracy.

Pacjenci cierpiący na raka szczególnie potrzebują wysokiej jakości pomocy psychoonkologa, ponieważ stan psychiczny osoby znacząco wpływa na wynik terapii.