Wpływ pyłów zawieszonych na zdrowie

Wpływ pyłów zawieszonych na zdrowie

Dziś przyjrzyjmy się konsekwencjom zdrowotnym występowania dużego zanieczyszczenia powietrza. Jak wiemy, powietrze jest niezbędne do życia. Od jego stanu zależy jakość życia naszego i naszych dzieci. Warto zatem poznać dokładnie zagrożenia, jakie niesie ze sobą smog, aby jeszcze skuteczniej mu przeciwdziałać.

Pyły zawieszone PM 10 i PM2,5

Pyły zawieszone są produkowane podczas niskiej emisji, czyli spalania paliw kopalnianych w celu grzewczym. Najbardziej niebezpieczne pyły zawieszone zawarte w smogu posiadają wymiary 10 i 2,5 mikrometra. Dla porównania przekrój ludzkiego włosa mierzy od 50 do 70 mikrometrów. Składają się z cząstki stałej, którą mogą oblepić różnego rodzaju substancje takie jak metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, związki azotu, siarki, węgla, a także różnego rodzaju alergeny zwiększający tym samym siłę samego alergenu. Ich wpływ na zdrowie człowieka zależy także od tych substancji. Jednak niezależnie od składu pyły zawieszone wywołują choroby układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego.

Wpływ na zdrowie pyłów PM10 i PM2,5

Pyły zawieszone PM10 są większe, jednak to nie przeszkadza im z łatwością wniknąć do płuc. Tym samym powodują szereg objawów alergicznych i chorób układu oddechowego. Im dłuższy jest kontakt z zanieczyszczonym powietrzem tym szkody na zdrowiu są poważniejsze. Wśród chorób, które wywołują pyły zawieszone PM10 wymienia się:

przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
zapalenie oskrzeli,
nasilenie objawów alergii i astmy,
świszczący oddech,
ataki kaszlu,
pośrednio mogą przyczynić się do zwiększonego ryzyka zawału serca bądź udaru mózgu.

Pyły zawieszone PM2,5 są mniejsze, dzięki czemu z łatwością przenikają nie tylko do układu oddechowego, ale także przez śluzówki nosa, błony śluzowe i płuca do układu krwionośnego. Tą drogą przedostają się do każdego organu naszego ciała. Oprócz schorzeń wywoływanych przez pyły zawieszone PM10 mogą przyczynić się także do:

zapalenia naczyń krwionośny,
miażdżycy,
zaburzenia rytmu serca,
zwiększonej krzepliwości krwi.

Warto pamiętać także o tym, że pyły zawieszone mogą być oblepione toksycznymi substancjami gazowymi, w tym najbardziej rakotwórczym benzeo(a)pirenem. Wówczas przyczyniają się także do rozwoju wszelkich chorób nowotworowych.

Wpływ pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5 na zdrowie dzieci i osób starszych

Najbardziej narażoną na szkodliwe działanie pyłów zawieszonych są dzieci, także te nienarodzone. Z badań przeprowadzonych przez WHO wynika, że długotrwała ekspozycja kobiet w ciąży na zanieczyszczenia powietrza może przyczynić się do niskiej masy urodzeniowej dziecka, a także do upośledzenia układu nerwowego płodu.

Im dłuższa ekspozycja na działanie pyłów zawieszonych, tym większe zmiany w organizmie człowieka. U osób starszych, które najdłużej narażone były na działanie pyłów zawieszonych częściej występuje zawał serca (szczególnie gdy zmagały się z niedokrwienną chorobą serca). Ponadto pyły zawieszone nasilają i przyspieszają starzenie się układu nerwowego prowadząc do jego upośledzenia i rozwinięcia się demencji starczej.