Jakie są objawy arytmii serca? 

Jakie są objawy arytmii serca? 

Zwolnienie, przyspieszenie i nieregularność w funkcjonowaniu serca – tym właśnie charakteryzuje się arytmia. Zaburzenia rytmu serca u niektórych pacjentów są niewidoczne, u innych arytmia bywa stanem zagrażającym życiu. Jak rozpoznać arytmię serca? Zobacz, czym wyróżnia się to zaburzenie. 

Arytmia serca – na czym polega?

Aby w ogóle zrozumieć, czym jest arytmia serca https://arytmiaserca.pl/, trzeba zapoznać się z tym, jak funkcjonuje serce. Narząd ten składa się z czterech komór – dwóch przedsionków i dwóch komór. Budowa serca obejmuje także rozrusznik. Jest to węzeł zatokowo-przedsionkowy. Rozrusznik znajduje się w prawym przedsionku serca i odpowiada za kontrolę rytmu pracy serca. W węźle wytwarzany jest impuls elektryczny, który rozpoczyna każde uderzenie. Impulsy powodują natomiast kurczenie się mięśni przedsionków oraz pompowanie krwi do komór. Przy prawidłowym funkcjonowaniu serce kurczy się rytmicznie. Warto jednak wiedzieć, że rytm pracy serca jest zmienny i zależny od wieku. Najszybszy jest na przykład w okresie płodowym, a później już spada. U dorosłego człowieka prawidłowe tętno spoczynkowe wynosi od 60 do 100 uderzeń na minutę. Arytmia serca jest natomiast zaburzeniem regularności pracy tego mięśnia. 

Zaburzenia rytmu serca mogą objawiać się w różnorodny sposób. Nierzadko arytmia polega na przyspieszeniu lub zwolnieniu normalnego, czyli zatokowego rytmu serca przy zachowaniu regularności pobudzeń. Mogą wystąpić także skurcze dodatkowe, które wynikają z różnych ognisk bodźcotwórczych lub też może dojść do niepojawienia się oczekiwanych skurczów serca. Arytmia objawia się również bezładnym tworzeniem się komorowych skurczów serca z powodu nieregularnego, chaotycznego przewodzenia pobudzeń z przedsionków do węzła przedsionkowo-komorowego i następnie do komór.

Jakie są rodzaje arytmii serca? 

Arytmię możemy podzielić na dwie podstawowe grupy – nadkomorowe zaburzenie rytmu serca oraz komorowe. Do tych pierwszych zaliczamy trzepotanie i migotanie przedsionków, skurcze przedsionkowe, węzłowe i przedsionkowo-komorowe oraz dodatkowe pobudzenia komorowe. Zaburzenia nadkomorowe zazwyczaj diagnozuje się u osób, które nie mają dodatkowych chorób serca. Natomiast przykładem arytmii komorowych są pojedyncze pobudzenia i częstoskurcze komorowe. Ten typ arytmii bezpośrednio zagraża życiu, gdyż wywołuje zaburzenie hemodynamiczne. Osobom z arytmią komorową potrzebna jest natychmiastowa, specjalistyczna pomoc lekarska. W przypadku jakichkolwiek objawów nie warto zwlekać z wizytą kontrolną.