Jak wyrobić europejską kartę zdrowia?

Jak wyrobić europejską kartę zdrowia?

Wybierasz się na zagraniczne wakacje? A może planujesz edukację w jednym z europejskich krajów? Bez względu na powód Twojego wyjazdu warto odpowiednio wcześniej uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. O tym, czym jest EKUZ oraz jak ją wyrobić przeczytasz w poniższym artykule.

EKUZ co to takiego ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to niewielka plastikowa karta, wydawana w formie imiennej, stanowiąca potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Dokument ten upoważnia do skorzystania z opieki zdrowotnej w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii podczas tymczasowego pobytu.

Istnieją jednak pewne ograniczenia w dostępie z opieki zdrowotnej, a mianowicie EKUZ uprawnia nas wyłącznie do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie naszego tymczasowego pobytu na terenie innego kraju członkowskiego UE. Sformułowanie to wyklucza korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Społecznego do wykonania na przykład operacji plastycznych czy zabiegów, które nie muszą zostać wykonane   w trybie pilnym. Ponadto każde państwo określa własne zasady korzystania z karty EKUZ.

 

Jak wyrobić europejską kartę zdrowia?

W celu uzyskania EKUZ konieczne jest wypełnienie wniosku, który możemy znaleźć na stronie NFZ, Internetowym Koncie Pacjenta lub na e PUAP. We wniosku należy wskazać dane osobowe takie jak imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, telefon/email, a także adres dla doręczeń. W przypadku, gdy nie będziemy mogli odebrać karty osobiście, należy wypełnić również upoważnienie dla osoby odbierającej ją za nas.

Ubezpieczony może złożyć wniosek, aż na pięć sposobów: poprzez wysłanie go na adres mailowy [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres NFZ, odpowiedni według miejsca zamieszkania, przesłanie za pomocą e PUAP, a także poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub osobiście w swoim oddziale NFZ.

Z kolei odbiór karty może nastąpić osobiście albo poprzez pełnomocnika w oddziale NFZ, lub zostać wysłany na adres wskazany we wniosku.

Ile czeka się na wydanie EKUZ?

Czas oczekiwania jest uzależniony od sposobu składania wniosku, a także pory roku. Najszybszym sposobem otrzymania karty jest złożenie wniosku osobiście. Urzędnicy w pierwszej kolejności rozpatrują podania składane bezpośrednio przez petentów. Tym samym wniosek złożony bezpośrednio w oddziale NFZ zazwyczaj zostanie rozpatrzony jeszcze tego samego dnia. W przypadku wniosków online czas oczekiwania może wynosić od kilku do kilkunastu dni.

Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, ponieważ w okresie wakacyjnym czas oczekiwania na jej wydanie może znacznie się wydłużyć.

Miejmy nadzieję, że wyjazdy zagraniczne obędą się bez konieczności  korzystania z tamtejszej opieki medycznej. Jednak zawsze warto na wszelki wypadek mieć ze sobą aktualną europejską kartę zdrowia.