Niekorzystna sytuacja aptek stacjonarnych

Niekorzystna sytuacja aptek stacjonarnych

Jeszcze nie tak dawno apteki mnożyły się wokół nas jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Coraz częściej zauważamy jednak, że część tych placówek znikła już z aptecznego rynku. Od pewnego czasu bankructwa aptek stały się już gospodarczą rzeczywistością, co zanotowały także wydziały sądów gospodarczych zajmujące się postępowaniem upadłościowym. Co prawda eksperci potwierdzają, że prawdziwa fala bankructw aptek jeszcze się nie zaczęła, nastąpi to pewnie pod koniec lata w bieżącym roku. Mimo to prognozuje się, że w najbliższym czasie może powstać nawet tysiąc nowych placówek aptecznych,z których niewiele utrzyma się na rynku.

Realia wolnego rynku są jednakże nieubłagane i prognozy wskazują, że w kraju o wielkości i o poziomie rozwoju jak nasz może funkcjonować ok. 7 tys. aptek. Ponadto przyszłość oprócz pewnej liczby bankructw przyniesie za sobą obserwowalną także w innych branżach konsolidację rynku poprzez tworzenia systemu sieci aptecznych. Przeciwdziałaniem tego rodzaju zjawiskom ma służyć złożony w Sejmie projekt nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, którego pomysłodawcą jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ds. Zmiany Ustawy “Prawo farmaceutyczne”. W świetle projektu zezwolenie na prowadzenie apteki może uzyskać jedynie aptekarska spółka jawna lub partnerska, jak również spółka jawna aptekarza z inną osobą, która aptekarzem nie jest, ale tylko pod warunkiem, że to aptekarz będzie prowadził sprawy tej spółki. Ponadto projekt zakłada, że w procesie wydawania zezwolenia konieczna będzie konsultacja z okręgową izbą aptekarską. Wszystkie te działania mają zapobiec możliwości tworzenia przez zagraniczne podmioty sieci aptecznych, co umożliwiają obecne zapisy Prawa farmaceutycznego, a w szczególności art.. 99 tej ustawy dzięki, któremu realna staje się sytuacja w której jeden właściciel może mieć w swoim ręku 10 % wszystkich aptek w naszym kraju. I choć specjaliści uważają, że sieci aptek i tak obejmą 20 % rynku aptek, jednakże małe rodzinne apteki wzorem innych państw zachodnich będą również funkcjonować w Polsce na poziomie 80%.

Zła sytuacja ekonomiczna aptek ma wiele swoich przyczyn. Przede wszystkim wynika ona z ciągle rosnącego ich zadłużenia, która jest prostą wypadkową stale zaostrzającej się konkurencji na aptekarskim rynku. Niekontrolowane powstawanie aptek w ostatnim dziesięcioleciu obecnie coraz bardziej mści się na aptekarzach, szczególnie w dużych miastach, gdzie w bliskiej odległości powstawało nawet kilka aptek.

Poza tym to właśnie apteki w dużych ośrodkach coraz mocniej odczuwają stale wzrastające koszty utrzymania, które są na wiele niższym poziomie w mniejszych ośrodkach. Potwierdzają to wyniki zyskowności aptek dokonane przez naszą firmę. Na ten obraz stanu polskich aptek składa się także obecna sytuacja gospodarcza naszego kraju. Nasze społeczeństwo gwałtownie zbiedniało i bacznie ogląda każdą wyjętą z portfela złotówkę. Jednocześnie część rynku została już opanowana przez sieci apteczne, a najbardziej zyskowne dla apteki para- farmaceutyki można od ubiegłego roku kupować także poza apteką, chociażby w supermarkecie czy na stacji benzynowej.

Niekorzystna sytuacja ekonomiczna aptek nie pozostała bez wpływu na hurtownie farmaceutyczne, które nadal w wysokim stopniu kredytują bieżącą działalność aptek. Z sygnałów, które dobiegają z największych polskich hurtowni farmaceutycznych wynika, że podstawowym problemem z którym się borykają to wyegzekwowanie od aptekarzy terminowych płatności za leki. Jednocześnie same hurtownie musiały zacisnąć pasa ze względu na warunki jakie wymusili na nich producenci leków. Jeszcze nie tak dawno hurtownicy by związać aptekarzy ze sobą stosowali wobec nich rozmaite zachęty (pożyczki promocje), teraz mocno ograniczyły tego rodzaju działalność. To, że hurtownie także odczuły spadek koniunktury świadczą również na mające wśród nich miejsce bankructwa.

Jak widać wnioski płynące z powyższego nie nastrajają optymistycznie. Wydaje się, że przyszłość należy do tych aptek, które są najlepiej zarządzane. Tylko one zdołają się utrzymać na coraz trudniejszym aptekarskim rynku.
Informujemy obsługiwanych przez nas klientów, iż jesteśmy w trakcie opracowywania wyników ekonomicznych aptek ,które w formie indywidualnej zostaną dostarczone ich właścicielom wraz z historią, na podstawie której będzie można zaobserwować tendencje ekonomiczne.