Jak przeprowadza się badanie rezonansem magnetycznym?

Znaczenie chromu w organizmie człowieka. Skutki niedoboru i nadmiaru chromu.

Rezonans magnetyczny to badanie nieinwazyjne i bezpieczne, przeprowadzane z użyciem specjalnej aparatury medycznej. Dzięki niej możliwe jest obrazowanie wszystkich tkanek miękkich, kości oraz innych struktur ludzkiego ciała. Ze względu na niewykorzystywanie promieni X, czy też fal ultradźwiękowych, badanie to może być wykonywane u małych dzieci i kobiet ciężarnych.

Uzyskany obraz lekarz przeprowadzający badanie ma duże pole manewru przy analizie badanych narządów. Jest to możliwe dzięki obracaniu obrazu na różnych płaszczyznach i pod różnymi kątami oraz przechodzeniu z dwuwymiarowego modelu na ten trójwymiarowy.

Pomimo tego, że rezonans magnetyczny i przeprowadzane przy jego pomocy badanie jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne dla pacjenta, to należy się do niego odpowiednio przygotować.

Z uwagi na możliwość podania środka kontrastowego, który czasem jest konieczny do lepszego wykonania badania zaleca się wykonanie badania na czczo. Dlatego około 6 godzin przed badaniem nie powinno się spożywać pokarmów, a na 3 godziny przed – napojów. Nie jest to jednak warunek bezwzględny, ponieważ na krótko przed badaniem nie należy pić jedynie kawy i palić papierosów, powinno się natomiast opróżnić pęcherz.

W pomieszczeniu, w którym przeprowadzane będzie badanie, nie wolno mieć ze sobą żadnych metalowych przedmiotów. Dlatego biżuterię i zegarek zdejmujemy przed wejściem do pomieszczenia. Pozostawiamy tam również telefon komórkowy i karty bankomatowe, które mogą ulec rozmagnesowaniu. Silne pole magnetyczne może spowodować zniszczenie przedmiotów wnoszonych do rezonansu, zaburzyć obraz badania, uszkodzić aparat, a nawet zranić pacjenta. Dlatego należy poinformować lekarza o posiadanych metalowych implantach w ciele, takich jak zastawki serca i metalowe śruby w kościach, o rozruszniku serca, metalowych klipsach na tętniakach mózgu, zainstalowanej antykoncepcyjnej wkładki domacicznej oraz posiadanych tatuażach. Powinno się wspomnieć także o klaustrofobii, jeśli taka występuje u pacjenta oraz alergii lub wcześniejszych reakcjach alergicznych występujących po podaniu środków kontrastowych. Dodatkowo panie przed badaniem powinny zmyć makijaż.

Wszystkie wątpliwości i pytania należy kierować do osoby przeprowadzającej badanie.