Specjalizacje w logopedii i zaburzenia z jakimi sobie radzą

Specjalizacje w logopedii i zaburzenia z jakimi sobie radzą

Logopedia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która łączy elementy psychologii, medycyny, językoznawstwa, pedagogiki oraz wielu innych. Zadaniem logopedy jest nie tylko diagnozowanie i korygowanie wad wymowy, ale też problemów związanych z komunikacją językową i społeczną występujących zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Logopedia jest nauką, która stale się rozwija i obejmuje dziś kilka szczegółowych specjalności.

Specjalizacje logopedyczne

W obrębie logopedii wyróżnia się dziś kilka specjalizacji, które skupiają się na terapii osób z wybranymi wadami wymowy. Są to:

– logopedia ogólna zajmującą się ogólną profilaktyką, diagnozowaniem i terapią zaburzeń mowy i komunikacji,

– neurologopedia skupiającą się na terapii osób z zaburzeniami mowy i rozwoju spowodowanymi uszkodzeniami w obrębie centralnego układu nerwowego,

– surdologopedia zajmująca się zaburzeniami mowy u osób z uszkodzeniem słuchu,

– oligofrenologopedia zajmująca się terapią zaburzeń mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną,

– balbutologopedia skupiająca się na terapii osób zaburzeniami płynności mówienia i jąkającymi się,

– wczesna interwencja logopedyczna zajmującą się wspomaganiem rozwoju dzieci od pierwszych chwil życia, w szczególności tych u których wystąpiły uszkodzenia okołoporodowe lub inne zaburzenia wynikające np. z wcześniactwa,

-orteopia zajmująca się techniką mówienia, a także interpretacji i budowania tekstów,

– glottodydaktyka skoncentrowana na profilaktyce i terapii dzieci, u których występują trudności w pisaniu i czytaniu,

– logopedia artystyczna/medialna dbająca o poprawność artykulacyjną oraz dykcję u publicystów i artystów.

Kiedy należy skorzystać z pomocy logopedy?

Zaburzenia, które mogą świadczyć o tym, że konsultacja logopedyczna jest potrzebna mogą być różne w zależności od wieku dziecka. Do logopedy można zgłosić się już z bardzo małym dzieckiem, zwłaszcza jeśli w trakcie porodu wystąpiły powikłania, dziecko urodziło się przedwcześnie lub wykryto u niego wady genetyczne. U niemowląt rozwijających się prawidłowo mogą pojawić się zaburzenia ssania, połykania i oddychania, co może mieć wpływ na jego wymowę w przyszłości. Z logopedą należy też skonsultować opóźnienia rozwoju mowy, a także rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dziecka względem rówieśników. Bardzo często wady wymowy spowodowane są zaburzeniami anatomicznymi, takimi jak zbyt krótkie wędzidełko języka, wady zgryzu, czy uszkodzenia w obrębie narządu słuchu. Warto mieć na uwadze, że wcześnie rozpoczęta terapia przynosi najlepsze efekty.