Wpływ palenia a występowanie raka płuc

Znaczenie chromu w organizmie człowieka. Skutki niedoboru i nadmiaru chromu.

Rak oskrzela, znany bardziej jako rak płuc, jest jednym z najgorzej rokujących i najczęściej występujących nowotworów. Główną przyczyną zachorowań na nowotwór płuc jest palenie papierosów. W dymie tytoniowym znajduje się wiele substancji rakotwórczych. Palenie bierne również może do niego doprowadzić. Innymi przyczynami może być narażenie na niektóre substancje, takie jak: azbest, chrom, arsen, krzemionka, radon, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz promieniowanie jonizujące, które związane jest z wykonywaniem danego zawodu.

Na rozwój raka płuc mają także wpływ zanieczyszczenia powietrza i czynniki genetyczne. Istnieje wiele wirusów, powodujących raka płuc i zwierząt. Niedawne badania dowiodły, że te same wirusy mogą również powodować go u ludzi. Przykładami mogą być: ludzki wirus brodawczaka, wirus JC, wirus Simian 40, wirus BK oraz citomegalowirus. Głównymi objawami raka płuc są chrypka, duszności, przewlekły kaszel, ból w latce piersiowej oraz krwioplucie. Po zaobserwowaniu takiego zestawu objawów, powinno się niezwłocznie zgłosić do lekarza. W pierwszej kolejności pacjent wysyłany jest na badanie RTG, pozytonową tomografię emisyjną lub tomografię komputerową klatki piersiowej. Jeżeli na którymkolwiek obrazie pojawi się coś niepokojącego, przypominającego guz, pacjentowi wykonuje się bronchoskopię, w celu pobrania wycinka do badań oraz oceny zasięgu guza. Pobrany wycinek trafia do laboratorium i jest sprawdzany pod kątem obecności komórek nowotworowych.

Zanim wykona się bronchoskopię, można także wykonać badania morfologiczne plwocin, płynu z jamy opłucnej czy biopsji z węzłów chłonnych. W zależności od stopnia zaawansowania raka płuc, stosuje się inną metodę jego leczenia. Stopień pierwszy i drugi leczy się operacyjnie, a później wykonuje się chemioterapię. Stadium trzecie A dodatkowo wymaga radioterapii i chemioterapii przed operacją. Przy stopniu trzecim B radioterapia łączona jest z chemioterapią. Podczas stopnia czwartego wykonuje się chemioterapię paliatywną lub leczenie objawowe. Sposób leczenia jest także ściśle powiązany z wydolnością narządów oraz z ogólnym stanem zdrowia pacjenta. Stosowane są też inne terapie, takie jak fototerapia, laseroterapia i krioterapia. Jeżeli tylko pojawia się ryzyko zachorowania na nowotwór płuc warto stosować profilaktykę. Można podzielić ją na dwie grupy: pierwotną i wtórną. Pierwsza z nich polega na stosowaniu wszelkich działań, mających na celu zapobieganie rozwojowi raka.

Najważniejszym działaniem jest walka z paleniem papierosów – również na międzynarodową skalę, która ogranicza lub zabrania reklamowania wyrobów tytoniowych. Drugim krokiem jest eliminowanie z otoczenia wyrobów z azbestu. Profilaktyka wtórna, polega na wykrywaniu wczesnych stadiów raka u osób nieposiadających objawów, za pośrednictwem okresowych badań RTG, badań TK klatki piersiowej oraz cytologicznych badań plwocin. Jest to świetny sposób, dzięki któremu można oszczędzić wielu ludziom stresów i cierpienia, a nawet uratować im życie!